انتصاب‌ یک "متهم" در باشگاه پرسپولیس!
۱۱ ماه پیش ۶٬۶۰۲

انتصاب‌ یک "متهم" در باشگاه پرسپولیس!

یکی از افرادی که به حکم مدیرعامل باشگاه پرسپولیس به تازگی در این باشگاه مشغول به فعالیت شده است با گزارش نهادهای نظارتی به قوه قضاییه، درگیر پرونده‌ی فعالیت سابق خود در پرسپولیس است.