فوتبال و المپیک؛ ادامه دارد
۸ ماه پیش ۳٬۵۴۳

فوتبال و المپیک؛ ادامه دارد

با توجه به سیاست گذاری کمیته جوانان مبنی بر حضور تیم ملی جوانان در مسابقات آتی قهرمانی زیر ۲۳ آسیا مشخص شد که فوتبال از المپیک حذف نشده است و هم چنان شاهد حضور رقابت در این رشته در مهمترین مسابقات ورزشی جهان خواهیم بود.&#۱۶۰;