پرسپولیس فسخ نکرده اماشاید تمدیدنکند/استقلال ازمجری اسپانسر شکایت کرد!
۸ ماه پیش ۴٬۶۱۵

پرسپولیس فسخ نکرده اماشاید تمدیدنکند/استقلال ازمجری اسپانسر شکایت کرد!

هادی مباشری معاون باشگاه استقلال گفت:شرکت ایرانسل به تمامی تعهدات خود تا پایان فصل 97 عمل کرده اما در این بین شرکتی تحت عنوان مجری اسپانسر با باشگاه استقلال قرارداد دارد که بدقولی این شرکت در اجرای تعهدات باعث شده تا دچار مشکل شویم.