زمزمه های بازگشت مدافع جنجالی به استقلال
۱۱ ماه پیش ۵٬۳۸۸

زمزمه های بازگشت مدافع جنجالی به استقلال

مدافع جنجالی استقلال که جزو اولین بازیکنانی بود که در آخرین روزهای فصل گذشته خبرهای جداییش از استقلال در پایان فصل به گوش می رسید با هیچ تیمی به توافق نرسیده و زمزمه های بازگشتش به استقلال مطرح می شود.