رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان:محرومیت آقایی برای بازی امروز لغو شود
۳ هفته پیش ۵٬۵۳۱

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان:محرومیت آقایی برای بازی امروز لغو شود

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان با تاکید بر این که محرومیت سعید آقایی برای بازی امروز می‌تواند در اذهان عمومی شائبه‌هایی را ایجاد کند بیان کرد: این حکم باید برای بازی امروز لغو شود.