رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان:محرومیت آقایی برای بازی امروز لغو شود
۱ سال پیش ۶٬۳۱۰

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان:محرومیت آقایی برای بازی امروز لغو شود

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان با تاکید بر این که محرومیت سعید آقایی برای بازی امروز می‌تواند در اذهان عمومی شائبه‌هایی را ایجاد کند بیان کرد: این حکم باید برای بازی امروز لغو شود.