مقصدنهایی امیدابراهیمی کجاست؟/سپاهان؟! پدیده شهرخودرو؟! شایدهم استقلال
۲ ماه پیش ۶٬۷۶۴

مقصدنهایی امیدابراهیمی کجاست؟/سپاهان؟! پدیده شهرخودرو؟! شایدهم استقلال

روزی که صحبت از بازگشت امید ابراهیمی به لیگ ایران مطرح شد، این موضوع از جانب بسیاری از نزدیکان به این بازیکن تکذیب شد، اما حالا بازگشت ابراهیمی کاملا محتمل به نظر می رسد.