از «مو بور چشم‌رنگی» تا «سیه‌چرده با انگیزه»؛ به خاطر یک مشت دلار!
۲ سال پیش ۱۳٬۰۸۵

از «مو بور چشم‌رنگی» تا «سیه‌چرده با انگیزه»؛ به خاطر یک مشت دلار!

چرا غیر ایرانی‌های شاغل در فوتبال ایران، اعم از مربی و دستیار و بازیکن، بدون استثنا با کامی تلخ و حالی مغموم ایران را ترک می‌کنند و در نهایت ما را به یک شکایت مجلسی در فیفا مهمان می‌کنند؟