از «مو بور چشم‌رنگی» تا «سیه‌چرده با انگیزه»؛ به خاطر یک مشت دلار!
۱۱ ماه پیش ۱۲٬۷۱۰

از «مو بور چشم‌رنگی» تا «سیه‌چرده با انگیزه»؛ به خاطر یک مشت دلار!

چرا غیر ایرانی‌های شاغل در فوتبال ایران، اعم از مربی و دستیار و بازیکن، بدون استثنا با کامی تلخ و حالی مغموم ایران را ترک می‌کنند و در نهایت ما را به یک شکایت مجلسی در فیفا مهمان می‌کنند؟