واگذاری برند پرسپولیس بدون قرارداد/دریافت پول بدون مجوز خصوصی سازی
۳ روز پیش ۶٬۳۰۱

واگذاری برند پرسپولیس بدون قرارداد/دریافت پول بدون مجوز خصوصی سازی

مدیران پرسپولیس بر اساس چه مبنایی فضای رسانه‌ای خود و همین طور برند باشگاه را به یک شرکت غیر واگذار کرده‌اند و از طرف دیگر بر اساس چه منطقی از این شرکت پول دریافت کرده و باشگاه را مقروض کرده‌اند؟