کار سراج به بیمارستان کشید
۵ ماه پیش ۴٬۸۳۰

کار سراج به بیمارستان کشید

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان به دلیل فشار عصبی پس از دیدار تیمش برابر شهر خودرو به بیمارستان انتقال یافت.