مجوز میزبانی از پرسپولیس در جیب آلومینیوم اراک
۱ سال پیش ۵٬۱۰۹

مجوز میزبانی از پرسپولیس در جیب آلومینیوم اراک

اراک- رئیس هیأت دو و میدانی استان مرکزی گفت: باشگاه آلومینیوم اراک برای سومین بار متعهد شد نسبت به پرداخت بدهی معوقه اقدام کند و به این شرط پذیرفتیم بازی آلومینیوم و پرسپولیس برگزار شود.

آلومینیوم اراک مجوز میزبانی از پرسپولیس را گرفت
۱ سال پیش ۳٬۶۴۴

آلومینیوم اراک مجوز میزبانی از پرسپولیس را گرفت

اراک- رئیس هیأت دو و میدانی استان مرکزی گفت: باشگاه آلومینیوم اراک برای سومین بار متعهد شد نسبت به پرداخت بدهی معوقه بابت اجاره بهای زمین چمن استادیوم امام خمینی (ره) اراک اقدام کند.