استحکام فنی و دفاعی پرسپولیس ترَک برمی‌دارد؟
۶ ماه پیش ۳٬۶۵۷

استحکام فنی و دفاعی پرسپولیس ترَک برمی‌دارد؟

پرسپولیس با وجود داشتن گزینه های متعدد در خطوط مختلف گزینه مناسبی برای جایگزینی بازیکنانی که در خط دروازه و دفاع جدا شده‌اند ندارد تا تداوم استحکام دفاعی این تیم مورد تردید قرار بگیرد.