جباری: تنها راه چاره تغییر مدیریت استقلال است
۹ ماه پیش ۴٬۴۱۷

جباری: تنها راه چاره تغییر مدیریت استقلال است

پیشکسوت استقلال گفت: ما در این اوضاع و احوال نمی‌توانیم گزینه‌ای داشته باشیم، همه کارها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ وزیر کرده و خودش هم باید این شرایط را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اصلاح کند.