تاثیر غایبان سرخآبی در دربی 90
۳ هفته پیش ۸٬۷۷۳

تاثیر غایبان سرخآبی در دربی 90

در دربی 90 نیز مثل تمام دربی ها شاهد چند بازیکن غایب و مصدوم در هر دو تیم هستیم.بازیکنانی که اگر در ترکیب حضور داشتند می توانستند تاثیرگدار باشند و سبک بازی تیمشان را تغییر دهند.