تیم های ملی مجوز تمرین ندارند
۵ ماه پیش ۱٬۸۸۶

تیم های ملی مجوز تمرین ندارند

به نظر می رسد مجوز تمرین تیم های ملی در کمپ تیم های ملی هنوز از سوی ستاد مبارزه با کرونا در ورزش صادر نشده است.