تمرینات پرسپولیس همچنان پشت در بسته
۴ روز پیش ۱٬۳۴۴

تمرینات پرسپولیس همچنان پشت در بسته

کادرفنی پرسپولیس قصد دارند با توجه به پروتکل بهداشتی در تمرینات، از حضور اصحاب رسانه تا زمان فراهم آمدن شرایط در محل تمرینات جلوگیری کنند.