گزارش تمرین تراکتور/ دستورات تاکتیکی دنیزلی و درخشش ببری
۴ ماه پیش ۱۳٬۸۸۳

گزارش تمرین تراکتور/ دستورات تاکتیکی دنیزلی و درخشش ببری

تمرین عصر امروز تیم فوتبال تراکتور از ساعت ۱۹ در زمین تمرین ورزشگاه بنیان دیزل و زیر نظر مصطفی دنیزلی برگزار شد و سرمربی ترکیه‌ای این تیم دستورات تاکتیکی خود را به شاگردانش گوشزد کرد