شغل جدید مربی محبوب تراکتوری ها
۶ ماه پیش ۵٬۵۱۲

شغل جدید مربی محبوب تراکتوری ها

تونی اولیویرا مربی محبوب تراکتوری ها این روزها به عنوان کارشناس در یک شبکه پرتغالی به تفسیر فوتبال این کشور و البته بازیکنان پرتغالی حاضر در لیگ های مختلف به دنیا می پردازد.