نژادپرستی در DNA اینتر نیست؟
۱ سال پیش ۶٬۸۵۴

نژادپرستی در DNA اینتر نیست؟

استیون ژانگ مالک و رئیس باشگاه اینتر معتقد است که نژادپرستی در این باشگاه جایی ندارد و با روملو لوکاکو در خصوص اتفاقات اخیر به صورت خصوصی صحبت خواهد کرد.