بازگشت تیرانداز المپیکی بعد از شکست کرونا
۳ ماه پیش ۱٬۲۷۱

بازگشت تیرانداز المپیکی بعد از شکست کرونا

ملی پوش المپیکی تیراندازی بعد از اولین جلسه تمرین پس از شکست بیماری کرونا گفت: کادرفنی اجازه استراحت بیشتری به من داد، اما طبق روال قبل در تمرینات تیم ملی حاضر خواهم بود.