انتخابات اردیبهشت ماه هم برگزار نخواهد شد
۱۱ ماه پیش ۳٬۰۴۰

انتخابات اردیبهشت ماه هم برگزار نخواهد شد

در مجمع بعدی فدراسیون فوتبال؛ که احتمالا اردیبهشت ماه برگزار می شود اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال به شور گذاشته می شود. به همین خاطر دور از ذهن است که انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال اردیبهشت ماه برگزار شود.&#۱۶۰;