برخی فکر می کنند داروغه محل هستند!
۹ ماه پیش ۱٬۶۰۴

برخی فکر می کنند داروغه محل هستند!

سرمربی تیم والیبال شهداب یزد پس از پیروزی پرحاشیه تیمش مقابل هراز آمل گفت: برخی از دوستان تصور می کنند داروغه محل هستند و در هر موضوعی دخالت می کنند.

داور اشتباه دور رفتش را جبران کرد
۱۱ ماه پیش ۱٬۹۷۲

داور اشتباه دور رفتش را جبران کرد

پاسور تیم والیبال سیرجان پس از شکست مقابل تیم شهداب یزد گفت: داور اشتباه دور رفت در ذهنش باقی ماند و امروز آن را جبران کرد.