برخی فکر می کنند داروغه محل هستند!
۸ ماه پیش ۱٬۵۱۸

برخی فکر می کنند داروغه محل هستند!

سرمربی تیم والیبال شهداب یزد پس از پیروزی پرحاشیه تیمش مقابل هراز آمل گفت: برخی از دوستان تصور می کنند داروغه محل هستند و در هر موضوعی دخالت می کنند.

داور اشتباه دور رفتش را جبران کرد
۹ ماه پیش ۱٬۷۹۴

داور اشتباه دور رفتش را جبران کرد

پاسور تیم والیبال سیرجان پس از شکست مقابل تیم شهداب یزد گفت: داور اشتباه دور رفت در ذهنش باقی ماند و امروز آن را جبران کرد.