به بهانه قرعه کشی مقدماتی جام جهانی؛ بررسی گروه احتمالی ایران
۲ روز پیش ۶٬۴۰۴

به بهانه قرعه کشی مقدماتی جام جهانی؛ بررسی گروه احتمالی ایران

قرعه کشی مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر تا ساعاتی دیگر انجام خواهد شد و تیم ایران که در سید اول یا گلدان اول این رقابت ها قرار دارد با چهار تیم دیگر از چهار گلدان دو تا پنج همگروه خواهد شد. در این نوشتار به بررسی گروه احتمالی ایران و دشواری و سادگی آن خواهیم پرداخت.