جنگ داخلی در ناپل بالا گرفت!
۱ سال پیش ۸٬۸۰۱

جنگ داخلی در ناپل بالا گرفت!

رئیس باشگاه ناپولی برای جریمه بازیکنان تصمیم گرفته دستمزد آنها را به شکل موقت قطع کند، اقدامی که از سوی رسانه‌های ایتالیایی به جنگ داخلی تعبیر شده است.