کوثری: چرا تلویزیون نیروهای فعال خود را بیرون می‌کند!؟
۶ ماه پیش ۴٬۴۸۰

کوثری: چرا تلویزیون نیروهای فعال خود را بیرون می‌کند!؟

جهانگیر کوثری گفت: صداوسیما جای کسانی نیست که لحن معمولی و گفتاری‌شان غلط است، واژه‌بندی‌شان غلط است و ادبیات گفتاری را خوب نمی‌دانند. چرا تلویزیون نیروهای فعال خود را بیرون و اینها را جایگزین می‌کند.