پیشکسوت استقلال: شاید آقایان مأموریت دارند استقلال را نابود کنند!
۱ سال پیش ۷٬۶۳۳

پیشکسوت استقلال: شاید آقایان مأموریت دارند استقلال را نابود کنند!

حسین فرزامی، عضو اسبق هیئت مدیره باشگاه استقلال گفت: وزیر ورزش اگر به فکر استقلال و آبروی ریخته شده باشگاهی با این قدمت در اروپا نیست به فکر مردم باشد چون ناسلامتی وزیر ورزش همین مردم است!