محرمی: یک ایران پشت سر کریمی است
۱ سال پیش ۱٬۲۷۷

محرمی: یک ایران پشت سر کریمی است

روزنامهخبر ورزشینوشت: حالا شماره ۸ تاریخی پرسپولیس تک و تنها در شرقیترین نقطه تهران زندگی میکند اما از اتفاقات فوتبال بیخبر نیست ...

آرمناک پطروسیان: علی کریمی دروغ می گوید
۱ سال پیش ۳۸۸

آرمناک پطروسیان: علی کریمی دروغ می گوید

آرمناک پطروسیان در مورد اینکه علی کریمی مدعی شده بود او به همراه مهدی تاج تجارت میلگرد به ارمنستان داشته است، گفت: من حدود 10 سال است که در ایران نیستم و جالب است که چندین نفر از دیروز با من تماس گرفتند و در این مورد سؤال پرسیدهاند این حرف یک دروغ است ...