محرمی: یک ایران پشت سر کریمی است
۱ سال پیش ۱٬۴۳۰

محرمی: یک ایران پشت سر کریمی است

روزنامهخبر ورزشینوشت: حالا شماره ۸ تاریخی پرسپولیس تک و تنها در شرقیترین نقطه تهران زندگی میکند اما از اتفاقات فوتبال بیخبر نیست ...