احتمال تغییر زمانِ واگذاری سرخابی‌ها/مالکیت به وزارت باز نمی‌گردد
۱ سال پیش ۳٬۶۹۰

احتمال تغییر زمانِ واگذاری سرخابی‌ها/مالکیت به وزارت باز نمی‌گردد

نماینده تام الاختیار وزیر ورزش در واگذاری سرخابی‌ها با بیان اینکه اقدامات انجام شده برای برداشتن موانع قانونی تضمین انجام کار است، گفت: تحت هیچ شرایطی مالکیت دو باشگاه به وزارت باز نمی‌گردد.