مارادونا و جعبه پاندورا
۱۰ ماه پیش ۷٬۹۲۶

مارادونا و جعبه پاندورا

دیگو مارادونا اسطوره فوتبال آرژانتین و جهان بار دیگر به عنوان مربی به مستطیل سبز برگشته و حالا سرنوشت او و جعبه پاندورا به یکدیگر گره خورده است.