هشدار دبیر فدراسیون والیبال به ناظران
۱۱ ماه پیش ۱٬۴۸۶

هشدار دبیر فدراسیون والیبال به ناظران

دبیر فدراسیون والیبال با بیان این که ناظران نماد اجرای قانون و سیاست‌های فدراسیون هستند، گفت: ناظران در اجرای قوانین کوتاهی نکنند و با هیچ کسی تعارف نداشته باشند.