دخترانی که پشت فنس ها جاماندند/ورود برای عموم آزاد است به جز بانوان!
۲ سال پیش ۸٬۷۶۲

دخترانی که پشت فنس ها جاماندند/ورود برای عموم آزاد است به جز بانوان!

مشکلات در استادیوم های فوتبال ایران به یکی از معضلات بزرگی تبدیل شده که فدراسیون فوتبال را بر آن داشته است که تا زمانی که زیر ساخت ها مهیا نشود برگزاری لیگ برتر نوزدهم را به تعویق بیاندازد...