خطر بزرگی که پرسپولیس را تهدید می‌کند/ پیش‌خور کردن پولِ قرن جدید
۵ ماه پیش ۴٬۵۹۶

خطر بزرگی که پرسپولیس را تهدید می‌کند/ پیش‌خور کردن پولِ قرن جدید

باشگاه پرسپولیس که برای پرداخت بدهی‌های میلیاردی با مشکلات زیادی مواجه شده است در اندیشه واگذاری تبلیغات چند سال آینده روی پیراهن خود به برندهایی هستند که در شرایط فعلی کمک حال باشند!