مصطفوی پشت فتحی درآمد؛ حکم متخلفان دربی سال 73 را من صادر کردم
۱۱ ماه پیش ۱۱٬۳۳۲

مصطفوی پشت فتحی درآمد؛ حکم متخلفان دربی سال 73 را من صادر کردم

حضور امیرحسین فتحی در برنامه فوتبال‌برتر و اعتراف او به 40 سال هوادار استقلال‌بودن با حاشیه‌های زیادی همراه شد. این امر موجب شد تا مجتبی محرمی بابت احکام دربی 73 انتقادات شدیدی را علیه او مطرح کند.