اسفند؛ ماه داربی‌های ماندگار و کم بیننده
۱ ماه پیش ۸٬۰۸۵

اسفند؛ ماه داربی‌های ماندگار و کم بیننده

دو بازی در تاریخ دیدارهای پرسپولیس و استقلال دراسفندماه برگزار شده است که تماشاگر و بیننده کمی آنها را دیده اند ولی دارای جذابیت های فراوانی بودند که در تنها در قلب و ذهن عاشقان فوتبال ثبت و ضبط شده اند.