خیبر و صعود؛ بماند برای فصل بعد
۳ روز پیش ۲٬۱۷۸

خیبر و صعود؛ بماند برای فصل بعد

خیبر اینبار به لیگ یک آمده تا به لیگ برتر صعود کند و باشگاه برای رسیدن به هدف بعد از امتیازاتی که در هفته های ابتدایی از دست داد عبدالله ویسی را به عنوان مربی انتخاب کرد.