گافی که منجر به سریع‌ترین تعویض تاریخ شد!
۳ هفته پیش ۱۰٬۹۰۸

گافی که منجر به سریع‌ترین تعویض تاریخ شد!

سرمربی سرشناس کلوژ رومانی به خاطر رعایت قوانین فوتبال این کشور مجبور شد تا یکی از بازیکنان خود را تنها بعد از ۲۴ ثانیه از آغاز بازی خارج کند تا یکی از سریع‌ترین تعویض‌های تاریخ فوتبال به نام این سرمربی ثبت شود.