گافی که منجر به سریع‌ترین تعویض تاریخ شد!
۱ سال پیش ۱۱٬۸۸۳

گافی که منجر به سریع‌ترین تعویض تاریخ شد!

سرمربی سرشناس کلوژ رومانی به خاطر رعایت قوانین فوتبال این کشور مجبور شد تا یکی از بازیکنان خود را تنها بعد از ۲۴ ثانیه از آغاز بازی خارج کند تا یکی از سریع‌ترین تعویض‌های تاریخ فوتبال به نام این سرمربی ثبت شود.