یادداشت /بیایید از این فوتبال بترسیم

۶ ماه پیش ۱٬۷۸۲

یادداشت /بیایید از این فوتبال بترسیم

مدال/بیایید دسته جمعی بترسیم. بیایید دسته جمعی بترسی ...

بسته خبری فوتبال ایران/ پرسپولیس مهلت گرفت، به استقلال اولتیماتوم دادند

۱۰ ماه پیش ۳٬۷۷۷

بسته خبری فوتبال ایران/ پرسپولیس مهلت گرفت، به استقلال اولتیماتوم دادند

در روزهای تعطیلی و استراحت بین 2 فصل، حواشی فوتبال ایران استراحت چندانی ندارند ...