نخستین همایش دیپلماسی در ورزش برگزار شد
۱ هفته پیش ۶۹۸

نخستین همایش دیپلماسی در ورزش برگزار شد

نخستین همایش دیپلماسی در ورزش با هدف بررسی ظرفیت‌های موجود در این حوزه و بررسی سابقه گسترش تعاملات دیپلماتیک از طریق رویدادهای ورزشی در کشور برگزار شد.