منزوی تکذیب کرد/ نقل و انتقالات پرحاشیه در استقلال
۱۱ ماه پیش ۸٬۴۲۱

منزوی تکذیب کرد/ نقل و انتقالات پرحاشیه در استقلال

در حالی که امیرحسین فتحی در پایان لیگ هجدهم، علی خطیر را به عنوان مسئول نقل و انتقالات استقلال معرفی کرده بود این موضوع روز گذشته توسط رئیس هیئت مدیره تکذیب و فتحی و منزوی به عنوان مسئولان نقل و انتقالات معرفی شدند.