صالحی امیری: رفتار آمریکایی‌ها با والیبالیست‌ها اقدامی روانی بود
۱ سال پیش ۳٬۹۱۰

صالحی امیری: رفتار آمریکایی‌ها با والیبالیست‌ها اقدامی روانی بود

رئیس کمیته ملی المپیک گفت: باند بی‌منطقی در آمریکا حاکم است که تمام معادلات را زیر پا و تصمیمات ناصواب گرفته می‌شود. بعد از مشکل روز گذشته نیز ما جلساتی برای اعتراض به این اقدام آنها داشتیم و در نهایت به نظر می‌رسد این اقدام آمریکایی‌ها بیشتر اقدامی روانی بوده است.