همیلتون، آقای سرعت دنیا
۸ ماه پیش ۷٬۱۳۶

همیلتون، آقای سرعت دنیا

پدرش سیاه پوست بود و مادرش سفیدپوست؛ پدرومادری که هیچ وقت فکر نمی کردند پسر دورگه شان روزی بر بام سرعت دنیا بایستد ...