قرارداد همیلتون تمدید شد چون ورستپن گفت نه!
۴ ماه پیش ۱٬۴۳۴

قرارداد همیلتون تمدید شد چون ورستپن گفت نه!

رالف شوماخر، راننده سابق فرمول یک و برادر مایکل شوماخر افسانه ای، می گوید که دلیل تمدید قرارداد دو ساله مرسدس با لوییس همیلتون، پاسخ منفی مکس ورستپن به این تیم بوده است!

قرارداد همیلتون تمدید شد چون ورستپن گفت نه!
۴ ماه پیش ۱٬۲۱۸

قرارداد همیلتون تمدید شد چون ورستپن گفت نه!

رالف شوماخر، راننده سابق فرمول یک و برادر مایکل شوماخر افسانه ای، می گوید که دلیل تمدید قرارداد دو ساله مرسدس با لوییس همیلتون، پاسخ منفی مکس ورستپن به این تیم بوده است!