انفجار چشم ابرو مشکی ایران در دوحه!
۷ ماه پیش ۵٬۹۳۹

انفجار چشم ابرو مشکی ایران در دوحه!

این چهار فریم به یادماندنی از تیمی است که با حداقل آرزو اما با اراده‌ای محکم پای به سخت ترین ۲۷۰ دقیقه ای عمر فوتبال ملی ایران گذاشت.