تصمیم گل گهر و ضربه بزرگ به مهاجری
۴ ماه پیش ۳٬۷۲۱

تصمیم گل گهر و ضربه بزرگ به مهاجری

رضا مهاجری به بهانه حضور در گل گهر سیرجان از ماشین سازی جدا شد اما در نهایت گل گهر مجید جلالی را برگرداند و شهر خودرو هم سهراب بختیاری زاده را به عنوان سرمربی بخدمت گرفت تا یک بار دیگر او خانه نشینی را تجربه کند!