یادداشتی برای سرخ ترین دیدار لیگ/سنه قوربان اولوم تبریزین یولی
۹ ماه پیش ۶٬۶۶۶

یادداشتی برای سرخ ترین دیدار لیگ/سنه قوربان اولوم تبریزین یولی

استادیوم یادگار امام تبریز در اکثر دیدار های این فصل تراکتور میزبان بیش از 70 هزار طرفدار پرشور از سرتاسر شهر های ترک نشین ایران بوده است و فردا روزی فراتر از این موضوع خواهد بود و یقین داریم که اگر ظرفیت این ورزشگاه هفتاد هزار نفری را سه برابر می کردند بازهم کم بود و ما نشان داده ایم که بی شماریم.