بهروان به سازمان لیگ بازگشت
۲ سال پیش ۵٬۳۹۰

بهروان به سازمان لیگ بازگشت

غلامرضا بهروان، رییس پیشین سازمان لیگ و کمیته مسابقات بار دیگر به سازمان لیگ بازگشته است تا در خصوص برگزاری بازی ها به رییس جدید کمیته مسابقات یعنی سهیل مهدی کمک کند.