مصدومیت شدید سبحان خاقانی؟
۳ هفته پیش ۳٬۲۲۷

مصدومیت شدید سبحان خاقانی؟

استقلال در یک بازی سخت و با رشادت مظاهری توانست از سد گل گهر بگذرد و به صدر جدول برسد ، صدری که ظاهراً تلفاتی هم داشته است