غرامت ویلموتس بودجه ۱۰۰ سال کاراته است
۳ ماه پیش ۱٬۳۹۲

غرامت ویلموتس بودجه ۱۰۰ سال کاراته است

قهرمان کاراته جهان گفت: در این سال‌ها تنها خاطره‌ام از سلطانی‌فر زدن سر و ته پاداش قهرمانی‌هایمان است که همیشه به بهانه بی‌پولی اتفاق افتاده است.

تایید ۴ سهمیه ایران توسط فدراسیون جهانی کاراته
۸ ماه پیش ۳٬۷۵۱

تایید ۴ سهمیه ایران توسط فدراسیون جهانی کاراته

فدراسیون جهانی کاراته اسامی نفرات المپیکی را که از طریق رنکینگ صاحب سهمیه شدند، منتشر کرد که نام ۴ نفر المپیکی کاراته ایران در این لیست به چشم می‌خورد. همچنین رقابت‌های کسب سهمیه پاریس به تیرماه موکول شد.