اشکهای سوباشیج هنوز بند نمی آید
۹ ماه پیش ۵٬۶۳۸

اشکهای سوباشیج هنوز بند نمی آید

دانیل سوباسیچ خود را به خاطر کشته شدن دوست نزدیکش روی ارسال یک توپ بلند مقصر می داند و می گوید علیرغم هشدارهای فیفا تا آخر عمر عکس او را زیر پیراهنش در بازی ها خواهد داشت.